Verblijf in het buitenland

Wees je bewust van het feit dat de mensen aan de gastinstelling jou zien als een afgevaardigde van ACTA. Jouw doen en laten is dus van invloed op het imago van ACTA. Ga daar zorgvuldig mee om en gedraag je al een goede gast. Je kunt jezelf voorbereiden op cultuurverschillen door je vooraf goed te informeren over het land en de universiteit waar je naartoe gaat.

Contact met het thuisfront
Houd tijdens je verblijf in het buitenland contact met het thuisfront. Mail bij aankomst naar Bureau Internationalisering ACTA. Neem in ieder geval de e-mailadressen en telefoonnummers mee van je stagebegeleiders en Bureau Internationalisering. Zorg ervoor dat het e-mailadres en telefoonnummer dat je in het buitenland gebruikt bekend is bij je stagebegeleider en Bureau Internationalisering.

Wijziging programma/Onvoorziene omstandigheden
Als het programma dat je volgt gedurende je verblijf verandert, dien je contact op te nemen met Bureau Internationalisering en je stagebegeleider, in verband met de erkenning van je studiepunten. In landen die politiek instabiel zijn, is het aan te raden om je te melden bij de Nederlandse Ambassade ter plekke. Mocht zich tijdens je verblijf een noodsituatie voordoen (politieke crisis, natuurramp, stakingen e.d.) dan kan de ambassade indien nodig actie ondernemen en het contact verzorgen met het thuisfront.