Verplichte formulieren

Formulier 'Noodsituaties'
Voor vertrek naar het buitenland zul je het formulier "Noodsituaties" moeten invullen. Hierin dien je de gegevens van je contactpersoon in het buitenland alsmede de gegevens van je thuisfront aan te geven. Ook worden er een aantal medische aangelegenheden aan je gevraagd. De coördinator Internationalisering zal je vragen dit formulier te komen invullen. Daarna moet het aanvraagformulier ingeleverd worden bij de coördinator internationalisering.

Formulier 'Aansprakelijkheid'
Voor vertrek naar het buitenland zul je het Formulier "Aansprakelijkheid" moeten ondertekenen. Dit is bedoeld om je er op opmerkzaam te maken dat je je zaken op orde hebt en voldoende verzekerd naar het buitenland zult vertrekken. ACTA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in het geval een student niet of onvoldoende verzekerd blijkt te zijn tijdens zijn buitenlandstage. De coördinator Internationalisering zal je vragen dit formulier te komen invullen. Daarna moet het formulier ingeleverd worden bij de coördinator internationalisering.