Verplichte formulieren

Formulier 'Noodsituaties'
Voor vertrek naar het buitenland zul je het formulier "Noodsituaties" moeten invullen. Hierin dien je de gegevens van je contactpersoon in het buitenland alsmede de gegevens van je thuisfront aan te geven. Ook worden er een aantal medische aangelegenheden aan je gevraagd. Bureau Internationalisering zal je vragen dit formulier te komen invullen. Daarna moet het aanvraagformulier ingeleverd worden bij Bureau Internationalisering.

Formulier 'Aansprakelijkheid'
Tevens zul je voor vertrek naar het buitenland het Formulier "Aansprakelijkheid" moeten ondertekenen. Dit is bedoeld om je er op opmerkzaam te maken dat je je zaken op orde hebt en voldoende verzekerd naar het buitenland zult vertrekken. ACTA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in het geval een student niet of onvoldoende verzekerd blijkt te zijn tijdens zijn buitenlandstage. Bureau Internationalisering zal je vragen dit formulier te komen invullen. Daarna moet het formulier ingeleverd worden bij Bureau Internationalisering.