Onderwijsbalie

Bereikbaarheid onderwijsbureau

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werken alle medewerkers van het onderwijsbureau thuis. Hierdoor is het onderwijsbureau beperkt telefonisch bereikbaar: op maandag tot en met vrijdag vanaf 12:00 tot 13: 00 uur, en alléén voor dringende vragen.

Als je vragen hebt die niet dringend zijn kun je een e-mail sturen aan onderwijsbalie@acta.nl. Lukt het ons niet om jouw vraag per e-mail te beantwoorden dan zullen wij jou vragen een telefoonnummer te e-mailen en dan zullen wij telefonisch contact met jou opnemen.  

Studenten

Heb je vragen over cijferregistratie, afstuderen, ACTA/VUnet en vak en/of (her)tentamen aanmeldingen stel dan eerst je vraag via ons e-mailadres emptyonderwijsbalie@acta.nl 

Heb je vragen over het rooster of de groepsindeling dan kun je een e-mail sturen aan planningsbureau@acta.nl
 

Wil je een afspraak maken met een studieadviseur dan kun je dit doen door een e-mail te sturen naar studieadviseurs@acta.nl. Zie voor alle actuele informatie over de bereikbaarheidACTAnet Studieadvies

Ben je te laat met aanmelden voor een tentamen dan kun je contact op nemen met examencommisieonderwijs@acta.nl.

Ook het secretariaat van de examencommissie is voor dringende vragen tussen 12.00 en 13.00 (niet op woensdag) telefonisch bereikbaar

Boeken of artikelen nodig, mail naar mediatheek@acta.nl


Wil je een melding doen van een (mogelijke) corona-besmetting, stuur dan een e-mail naar zorgbeleid@acta.nl.

Heb je vragen die te maken hebben met corona of de maatregelen daaromtrent, stuur dan een e-mail naar coronavragen@acta.nl.

Studiekiezers

Heb je vragen als studiekiezer over de opleiding kijk dan eerst op onze website:

https://www.acta.nl/nl/studeren-bij-acta/index.aspx.

 
Heb je daarna nog vragen stuur dan een e-mail aan onderwijsbalie@acta.nl. Lukt het ons niet om jouw vraag per e-mail te beantwoorden dan zullen wij jou vragen een telefoonnummer te e-mailen en dan zullen wij telefonisch contact met jou opnemen.  

T: (020) 598 08 45 (12:00 tot 13:00 uur) alleen voor dringende vragen
E: onderwijsbalie@acta.nl  

Postadres:
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam

 

 

 

Afstuderen (bachelor en master) in corona tijd

Beste studenten,

Omdat de balie van het onderwijsbureau voorlopig nog steeds gesloten blijft kunnen studenten die willen afstuderen (bachelor en master) de aanvraag indienen per e-mail aan de onderwijsbalie@acta.nl

Aanvraag afstuderen Bachelor 

Bij de aanvraag voor de bachelor moet een ingevulde blauwe kaart (zie bijlage Afstudeerkaart Bachelor tijdelijke procedure) digitaal meegestuurd worden. Een aantal handtekeningen van de blauwe kaart zullen worden opgevraagd door het onderwijsbureau (zie bijlage Afstudeerkaart Bachelor tijdelijke procedure). De bachelor aanvragen is alleen mogelijk als alle studiepunten (179) van het bachelor programma zijn geregistreerd op ACTA/VUnet met uitzondering van Professioneel Gedrag. 

Het is momenteel nog niet bekend of de bachelor bul wordt opgestuurd of dat deze kan worden opgehaald op een afgesproken tijdstip. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de examencommissie via

examencommissieonderwijs@acta.nl

Aanvraag afstuderen Master 

Bij de aanvraag voor de master moet een ingevulde groene kaart (zie bijlage Afstudeerkaart Master tijdelijke procedure) digitaal meegestuurd worden. Een aantal handtekeningen van de groene kaart zullen worden opgevraagd door het onderwijsbureau (zie bijlage Afstudeerkaart Master tijdelijke procedure).

De master aanvragen is alleen mogelijk als alle studiepunten van het master programma zijn geregistreerd op ACTA/VUnet.

Zoals jullie misschien hebben vernomen worden er op dit moment op zeer beperkte schaal buluitreikingen gepland. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de examencommissie via

examencommissieonderwijs@acta.nl.

Deadline aanvragen afstuderen Bachelor en Master

Zie hieronder de lijst voor de deadlines. Na deze deadline worden de aanvragen afgehandeld door het onderwijsbureau. Een student die bijvoorbeeld op 1 november zijn kaart opstuurt wordt niet meer meegenomen in het judicium van 30 oktober maar zal in behandeling worden genomen in het judicium van 30 november. Dit heeft geen invloed op de afstudeerdatum want de afstudeerdatum is de datum van het laatst behaalde vak.

DATUM JUDICIUM
vrijdag  30 oktober 2020
maandag 30 november 2020
maandag 04 januari 2021
vrijdag 29 januari 2021
vrijdag 26 februari 2021
woensdag 31 maart 2021
vrijdag 30 april 2021
maandag 31 mei 2021
woensdag 30 juni 2021
vrijdag 30 juli 2021
dinsdag 31 augustus 2021

 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werken alle medewerkers van het onderwijsbureau thuis. Hierdoor is het onderwijsbureau niet telefonisch bereikbaar. Als je vragen hebt kun je een e-mail sturen aan de onderwijsbalie@acta.nl

 Lukt het ons niet om jouw vraag per e-mail te beantwoorden, dan zullen wij jou vragen een telefoonnummer te e-mailen en nemen wij telefonisch contact met jou op.

Voorlichtingsvideo

In deze voorlichtingsvideo wordt in het kort uitgelegd waarvoor je als student terecht kunt bij de Onderwijsbalie.

Bekijk de video