Overalltoets

De Overalltoets wordt één keer per jaar aangeboden aan alle ACTA-studenten, alle Mondzorgkundestudenten en (vrijwel) alle (klinisch) medewerkers binnen ACTA- en Mondzorgkunde.
Het doel van de Overalltoets is een brug te slaan tussen de geleerde (of nog te leren) theorie en de praktische toepassing daarvan.

Overalltoets 2017-2018: Vragen aanleveren
Tot half september kan eenieder (student, docent, medewerker, ACTA, Mondzorgkunde) een of meer vragen aanleveren voor de Overalltoets 2017-2018.

De Overalltoets kent sinds de laatste editie geen centrale casus meer, zodat vragen kunnen worden geformuleerd met betrekking tot alle vakgebieden en alle (bij voorkeur klinisch relevante) onderwerpen: van anamnese tot zorgdoel, van tandenstoker tot implantaat, van celdeling tot behandeling, van botafbraak tot bonding, van logistiek tot motoriek, van communicatie tot composiet, van statistiek tot regelgeving, van risico tot proces, van proces tot probleem, van probleem tot oplossing, van preventie tot herstel, van … tot …

Hoe meer de vragen van de werkvloer komen, hoe leuker en relevanter de Overalltoets wordt.

Wij maken dus graag gebruik van uw ervaringen en inbreng!

Noteer uw dagelijkse vragen, problemen, keuzes en/of beslissingen en stuur die met een korte situatiebeschrijving (casus), naar overalltoets@acta.nl, waar mogelijk vergezeld van klinische of andere relevante illustraties.

De Overalltoetscommissie legt de aangeleverde vragen voor aan deskundigen van de verschillende vakgebieden. Indien voldoende relevant bevonden, worden de vragen waar nodig verder uitgewerkt en voorzien van en toelichting en literatuursuggesties. 
Uit de resulterende vragenverzameling worden uiteindelijk 60 vragen geselecteerd voor de Overalltoets 2017-2018. Indien u dit ook een goed idee vindt, wordt uw naam vermeld bij de betreffende vraag.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Opzet Overalltoets
Bij de Overalltoets (OAT) krijgt de student 60 meerkeuzevragen voorgelegd, die beogen de student te toetsen op het vermogen om adequaat een verband te leggen tussen een klinische situatie of een klinisch probleem en de onderliggende theorie. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren staat daarbij dit jaar niet één casus centraal. Elke vraag kan gekoppeld zijn aan een willekeurige klinische situatie of een onderdeel daarvan.  
Op deze manier kunnen alle vakgebieden gemakkelijker vertegenwoordigd zijn in de Overalltoets.  

Spiegelinformatie en voorbereiding op EBK-eindpresentatie 
Het resultaat bij de OAT geeft iedere student inzicht in de eigen ontwikkeling in relatie tot die van de medestudenten in hetzelfde studiejaar en in de overige studiejaren.  
De jaarlijkse OAT is een goede voorbereiding op de EBK-eindpresentatie (Ma2), omdat daar vergelijkbare vragen kunnen worden gesteld.  

Overalltoets 2016-2017 
De Overalltoets1617 kon worden gemaakt van maandag 9 tot vrijdag 20 januari.  
De eindrapportage (met resultaten en een toelichting op alle vragen) is beschikbaar via onderstaande links:  

Blackboardcursus: Overalltoets1617 bachelor  zie: OAT1617 Eindrapportage 
Blackboardcursus: Overalltoets1617 master    zie: OAT1617 Eindrapportage