Overalltoets

Overalltoets

De Overalltoets wordt één keer per jaar aangeboden aan alle ACTA-studenten, alle Mondzorgkundestudenten en (vrijwel) alle (klinisch) medewerkers binnen ACTA- en Mondzorgkunde. Deelname is verplicht voor Masterstudenten. Het doel van de Overalltoets is een brug te slaan tussen de geleerde (of nog te leren) theorie en de praktische toepassing daarvan.

Opzet Overalltoets

De Overalltoets is een formatieve zelftoets, de deelnemers krijgen geen cijfer. Masterstudenten moeten wel aan een minimumeis voldoen. Bij de Overalltoets (OAT) krijgt de deelnemer 60 meerkeuzevragen voorgelegd, die beogen te toetsen op het vermogen om adequaat een verband te leggen tussen een klinische situatie of een klinisch probleem en de onderliggende theorie. De vragen beslaan meer dan 20 vakgebieden.

Spiegelinformatie

Het resultaat bij de OAT geeft de student inzicht in de eigen ontwikkeling in relatie tot die van de medestudenten in hetzelfde studiejaar en in de overige studiejaren. De uitgebreide feedback bevordert kennis en inzicht.

Overalltoets 2019-2020

De Overalltoets1920 kan worden gemaakt van maandag 6 (8.00 uur) tot vrijdag 17 januari (24:00 uur), via onderstaande links:

Overalltoets1920 Studenten   (link beschikbaar 6-1-2020, om 8:00 uur)

Overalltoets1920 Docenten    (link beschikbaar 6-1-2020, om 8:00 uur)

Indien u tot de doelgroep behoort, maar geen toegang heeft tot de toets: mail naar icto@acta.nl of overalltoets@acta.nl, onder vermelding van uw VUnetID en functie.


Nadere informatie

Overalltoets 2019-2020 en overalltoets@acta.nl