Studentenvertrouwenspersoon

Als studenten van ACTA ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervinden kunnen zij zich wenden tot de facultaire vertrouwenspersoon.

Zij bespreken in de vertrouwelijke sfeer met deze persoon het probleem en zoeken gezamenlijk naar (mogelijke) oplossingen. Tevens bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de student. Er is een geheimhoudingsplicht.

Taken vertrouwenspersoon
Het verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag;

  • de student begeleiden en van advies te dienen;
  • door bemiddeling trachten tot een oplossing te komen dan wel het ongewenst gedrag te doen beëindigen;
  • de student ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie;
  • het verlenen van nazorg

De vertrouwenspersonen van ACTA hebben een professionele training gevolgd en voldoen daardoor aan de kwalificatie-eisen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), noodzakelijk om op correcte wijze uitvoering te kunnen geven aan de rol van vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon voor studenten is:

Marie Louise Walraven
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Kamer: 6N-33
Telefoon: 020 59 80637
E-mail: m.walraven@acta.nl
Aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag

Marie Louise Walraven is beleidsmedewerker Onderwijs.