Studentenvertrouwenspersoon

Voor UVA studenten:

Als een UVA-student van ACTA ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt kan hij/zij zich wenden tot de facultaire vertrouwenspersoon. De facultaire vertrouwenspersoon bespreekt in vertrouwelijke sfeer met deze student het probleem en ze zoeken gezamenlijk naar (mogelijke) oplossingen. Tevens bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld. De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de student. Er is een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon van ACTA heeft een professionele training gevolgd en voldoet daardoor aan de kwalificatie-eisen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), noodzakelijk om op correcte wijze uitvoering te kunnen geven aan de rol van vertrouwenspersoon.

Taken vertrouwenspersoon
- Het verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag;

-de student begeleiden en van advies te dienen;

-door bemiddeling trachten tot een oplossing te komen dan wel het ongewenst gedrag te beëindigen;

-de student ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie;

-het verlenen van nazorg

De vertrouwenspersoon voor studenten is:

Marie Louise Walraven
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Kamer: 6N-84
Telefoon: 020 59 80637
E-mail:
m.walraven@acta.nl
Aanwezig dinsdag, donderdag en vrijdag

Marie Louise Walraven is studieadviseur/beleidsmedewerker Onderwijs.

Voor VU studenten:

Een ACTA student die bij de VU staat ingeschreven kan zich bij ongewenst gedrag tot de volgende vertrouwenspersonen wenden:

Dhr. drs. Jan Nieuwenhuis
De Boelelaan 1105, 0E-gang
1081 HV Amsterdam
T 020-59 85048

Mw. drs. Mariken Blom
De Boelelaan 1105, 0E-gang
1081 HV Amsterdam
T 020-59 85027

E: vertrouwenspersonen-studenten@vu.nl

De VU heeft ook een ombudsman studenten:

Mw. drs.E.J. Poesiat

T (020) 598 5313

E:studentenombudsman@vu.nl

Whatsapp: 06 2762 5636

Bezoekadres:

W&N gebouw, De Boelelaan 1081. Kamer S 246

Postadres:

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam