Studentenvertrouwenspersoon

Voor UvA-studenten

Als een UvA-student van ACTA ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt kan hij/zij zich wenden tot de facultaire vertrouwenspersoon. De facultaire vertrouwenspersoon bespreekt in vertrouwelijke sfeer met deze student het probleem en ze zoeken gezamenlijk naar (mogelijke) oplossingen. Tevens bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld. De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de student. Er is een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon van ACTA heeft een professionele training gevolgd en voldoet daardoor aan de kwalificatie-eisen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), noodzakelijk om op correcte wijze uitvoering te kunnen geven aan de rol van vertrouwenspersoon.

Taken vertrouwenspersoon

  • Het verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag;
  • De student begeleiden en van advies te dienen;
  • Door bemiddeling trachten tot een oplossing te komen dan wel het ongewenst gedrag te beëindigen;
  • De student ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie;
  • Het verlenen van nazorg.

De facultaire vertrouwenspersoon voor ACTA-studenten is:

                            "vacature"

Voor VU-studenten

Een ACTA-student die bij de VU staat ingeschreven kan zich bij ongewenst gedrag tot de volgende vertrouwenspersonen wenden:

Dhr. drs. Jan Nieuwenhuis
De Boelelaan 1105, 0E-gang
1081 HV Amsterdam
T 020-59 85048

Mw. drs. Mariken Blom
De Boelelaan 1105, 0E-gang
1081 HV Amsterdam
T 020-59 85027

E: vertrouwenspersonen-studenten@vu.nl

De VU heeft ook een ombudspersoon voor studenten:

Mw. drs.E.J. Poesiat
T: (020) 598 5313
E: studentenombudsman@vu.nlempty
Whatsapp: 06 2762 5636
Bezoekadres: W&N gebouw, De Boelelaan 1081, Kamer S 246
Postadres: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Seksueel geweld

Aangerand of verkracht? Zoek dan zo snel mogelijk hulp en bel 0800-0188. Het Centrum Seksueel Geweld is 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor seksueel misbruik kunt u hier terecht.

Iedereen kan slachtoffer worden van seksueel geweld. Of je nu jong bent of oud, jongen of meisje, man, vrouw of genderneutraal. Iedereen die seksueel geweld heeft meegemaakt, kan voor hulp op medisch, psychisch, politie en juridisch gebied terecht bij het Centrum Seksueel Geweld. Lees meer over welke hulp je kunt krijgen.