Studieadviseurs

De studieadviseur behandelt alle kwesties die 'persoonsgebonden' zijn, d.w.z. elke studievertraging die is of lijkt te (zijn) ontstaan door een overmachtsituatie (persoonlijke en/of omgevingsgebonden problemen, zoals ziekte, familieomstandigheden, huisvesting, twijfel over studie, maar ook problemen binnen de organisatie van ACTA). Van je wordt verwacht, dat je een overmachtsituatie zo spoedig mogelijk meldt aan de desbetreffende studieadviseur (zie hiervoor ook de regeling voor studenten bij overmacht, zoals opgenomen in deel D van de studiegids). In dit kader geeft de studieadviseur voorlichting en advies, zowel individueel als aan groepen studenten. Verder kan de studieadviseur verwijzen naar interne (zoals de studiebegeleider) en externe instanties en ook bemiddelen bij problemen van individuele of algemene aard betreffende studieverloop, -belasting en -program­me­ring.

Contact studieadviseurs

ACTA heeft 3 studieadviseurs: 

  • Saskia Berendrecht
  • Joost Bouwman
  • Marielouise Walraven

In deze periode van beperkte aanwezigheid in verband met corona, werken de studieadviseurs vooral vanuit huis. Je kunt de studieadviseurs per e-mail bereiken (studieadviseurs@acta.nl) of je kunt direct een afspraak maken voor telefonisch overleg in de digitale agenda van de studieadviseurs. De studieadviseur belt je dan op de afgesproken dag/tijd.

Mocht je op een andere dag/tijd dan beschikbaar is in het afsprakensysteem een afspraak willen maken met de studieadviseurs, stuur dan even een mail.

DUO - Corona

Op deze pagina van DUO kun je terecht voor vragen en antwoorden ten tijden van Corona.

Voorlichtingsvideo

In deze voorlichtingsvideo wordt kort uitgelegd waarvoor je als student terecht kunt bij de studieadviseurs.

Bekijk de video