Studieadviseurs

De studieadviseur behandelt alle kwesties die "persoonsgebonden zijn", d.w.z. elke studievertraging die is of lijkt te (zijn) ontstaan door een overmachtsituatie (persoonlijke en/of omgevingsgebonden problemen, zoals ziekte, familieomstandigheden, huisvesting, twijfel over studie, maar ook problemen binnen de organisatie van ACTA). Van je wordt verwacht, dat je een overmachtsituatie zo spoedig mogelijk meldt aan de desbetreffende studieadviseur (zie hiervoor ook de regeling voor studenten bij overmacht, zoals opgenomen in deel D van de studiegids). In dit kader geeft de studieadviseur voorlichting en advies, zowel individueel als aan groepen studenten. Verder kan de studieadviseur verwijzen naar interne (zoals de studiebegeleider) en externe instanties en ook bemiddelen bij problemen van individuele of algemene aard betreffende studieverloop, -belasting en -program­me­ring.

Verdere informatie:

  • De onderwijsbalie beheert de agenda's van de studieadviseurs en de studiebegeleiders. Voor het maken van een afspraak kun je terecht bij de onderwijsbalie.
  • Studieadviseur M. Walraven
    Indien je een afspraak hebt, kun je bij Mevrouw Walraven in kamer 6N-33 terecht.
  • Studieadviseur Saskia Berendrecht
    Indien je een afspraak hebt, kun je bij Mevrouw Berendrecht in kamer 6N-33 terecht.
  • Studieadviseur Maureen Sluiter
    Indien je een afspraak hebt, kun je bij Mevrouw Sluiter in kamer 6N-33 terecht.

Voorlichtingsvideo

In deze voorlichtingsvideo wordt kort uitgelegd waarvoor je als student terecht kunt bij de studieadviseurs.