Route informatie naar tentamenzalen

Bij het digitaal tentamineren kan ACTA gebruik maken van toetszalen bij de UVA op het Roeterseiland of bij het AMC in het IWO gebouw. Als er gebruik wordt gemaakt van één van deze locaties dan staat dit in het rooster vermeld.

In het IWO wordt gebruik gemaakt van zaal IWO blauw (4.04C) of zaal IWO rood (4.04A).

Route-informatie_IWOweb

Op de Roeterseilandcampus wordt gebruik gemaakt van zaal M3.01 (het M-gebouw aan de Plantage Muidergracht op de kaart).

Roeterseilandcampus