Mediatheek

De Mediatheek bevindt zich op de zesde etage van ACTA, Amsterdam. In kamer 6N-81 kun je informatie krijgen over de diensten en de collectie van de mediatheek.

De ACTA Mediatheek is een faculteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit.

Online toegang

Vrije Universiteit Universiteitsbibliotheek

Handleiding Mediatheek

Openingstijden ACTA Mediatheek

maandag t/m donderdag 08.30 - 17.00 uur
vrijdag 08.30 - 16.00 uur
Rond feestdagen en vakanties gelden aangepaste openingstijden

Openingstijden pc-zalen
maandag t/m donderdag 07.00 - 22.00 uur
vrijdag 07.00 - 21.00 uur


Adres
ACTA Mediatheek
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Telefoon bibliotheekbalie: 020-598 0250
E-mail: mediatheek@acta.nl

 

Auteursrechten

De VU biedt twee websites aan waar u informatie kunt zoeken over het omgaan met auteursrechten in het onderwijs:

-          Auteursrecht in het onderwijs;

-          Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht.


De Easy Acces – regeling is in het leven geroepen om het individuele docenten makkelijker te maken. Zij worden niet meer verplicht een korte of middellange overname te melden. Kunnen dit dus doen zonder hiervoor expliciete toestemming te vragen bij de uitgeverijen (Stichting UvO). Voor een lange overname moet nog altijd toestemming worden gevraagd. Tegelijkertijd betalen alle WO-instellingen in Nederland sinds 2017 een bepaald bedrag per jaar, de zogenaamde afkoopregeling. Dit culminerend bedrag staat gereserveerd voor de uitgeverijen. De regeling loopt van 2017 tm 2020. Tijdens deze periode moet iedere instelling een keer inzicht geven in hun werkelijk gebruik van auteursrechtelijk bescherm materiaal in hun onderwijs. Wij (de VU) geven dit inzicht over het onderwijsjaar 2018-2019. Op basis van dit inzicht (en niet alleen van de VU, maar van alle verkregen inzichten van alle WO-instellingen in die periode van 4 jaar) wordt bepaald of de afkoopregeling toereikend is geweest, en/of er een naheffing zal/kan komen. Daarnaast wordt de regeling geëvalueerd en dit is weer input voor nieuwe afspraken (onderhandelingen).

In het kader van de Easy Acces – regeling wordt er inzicht gegeven in het onderwijsjaar 2018-2019 in Canvas. Binnenkort vindt een steekproef plaats om te bepalen hoeveel er voldoet aan legitiem hergebruikt auteursrechtelijk beschermd materiaal. Deze steekproef bepaalt dan mede met de andere steekproeven bij de andere WO-instellingen of we voldoende hebben betaald, of meer hebben gebruikt dan vooraf was ingeschat. Het gaat niet om een vak, niet om een faculteit, zelfs niet om een instelling. Maar om het algemene (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermde materialen die vallen onder de Easy Acces-regeling voor alle WO-instellingen.

Simpel: zie het als een contract met jouw gasleverancier.

Een docent moet niet beperkt moet worden in zijn didactische invulling van zijn onderwijs. De docent moet zich wel bewust zijn (of in ieder geval gemaakt worden) van het (her)gebruik van zijn materiaal, en daarom is het goed om hem te instrueren over mogelijkheden en alternatieven als daar zijn: het gebruik van een link naar een artikel welke bijvoorbeeld elektronisch beschikbaar is in onze bibliotheek, het gebruik van open leermaterialen met Creative Commons - labels, het gebruik van Open Acces publicaties, etc.

FAQ:

-Instructie voor het verwijzen naar bronnen vanuit Canvas

-Waar vind ik rechtenvrije afbeeldingen, of ander audio/visueel open materiaal?

-Kosteloos verwijzen naar bronnen. Hoe doe ik dat?