Skillslab

Skillslab

In het skillslab kan de student zelfstandig oefenen. Het is aan de student zelf te bepalen hoeveel en wanneer er gebruik gemaakt wordt van het skillslab. Het skillslab is zowel een aantal halve dagen per week overdag als een aantal avonden per week geopend.

In een aantal lijnen van een cursusjaar maakt een preklinisch practicum deel uit van het programma. In zo’n practicum maakt de student kennis met een nieuwe vaardigheid, leert deze stapsgewijs uit te voeren en wordt hij/zij door intensieve begeleiding gecoacht in het vermijden dan wel oplossen van fouten in de desbetreffende handelingen.

Aan het eind van het practicum zal een aantal studenten voldoende geoefend hebben om de toets met een voldoende resultaat af te leggen. De gemiddelde student heeft echter meer oefentijd nodig. Daarvoor is gedurende het studiejaar wekelijks tijd en practicumruimte beschikbaar voor het oefenen in een skillslab.

Verder hebben studenten van regulier preklinisch onderwijs te allen tijde voorrang op studenten die extra willen werken in het skillslab!
Dit betekent:

  • als er preklinisch onderwijs is en er beperkte plaatsen beschikbaar zijn voor het skillslab en er gebrek is aan onderwijsplaatsen de practicumleiding of docenten de skillslab plaatsen mogen op eisen.
  • een student mag niet skillen aan een tafel waar studenten zitten die onderwijs volgen (geen menging van skillslab en onderwijs aan een tafel).
  • mocht er gebrek zijn aan instrumentarium of roterend materiaal zoals airotors voor de studenten die onderwijs volgen dan mag de practicumleiding of een docent het materiaal op eisen van een student die aan het skillen is.
  • studenten en docenten die het regulier onderwijs volgen cq. geven, mogen niet gestoord worden of last hebben van studenten die aan het skillslab deelnemen.

Skillslab openingstijden

De skillslabtijden zijn:

  • Maandag , dinsdag, woensdag en donderdag van 17:00 uur tot 19.30 uur.
Van maandag t/m woensdag zijn er KB-docenten of masterstudenten aanwezig voor begeleiding. De docenten zullen rond 17.00 uur op de zaal aanwezig zijn.

Mogelijk is niet de hele zaal beschikbaar. Tijdens toetsen in de avonduren is skillen niet mogelijk.