COO

Computer Ondersteund Onderwijs

COO is een acroniem voor Computer Ondersteund Onderwijs. Binnen het onderwijs wordt in verschillende blokken gebruik gemaakt van interactieve onderwijsprogramma's. Hierbij een selectie uit het aanbod.

COO video's (momenteel niet beschikbaar)

Vragen? Stuur een mail naar icto@acta.nl