COO

Computer Ondersteunend Onderwijs

COO staat voor Computer Ondersteunend Onderwijs...

In deze Blackboardcursus zijn alle COO programma's toegankelijk. Je kunt ook inloggen met het actagastaccount voor blackboard.