Bachelor 1e jaar

Blokken

Blokken Bachelor 1e jaar CANVAS cursussen 2018-2019

Log in op Canvas met je VUnet-id. Bekijken van de cursus is mogelijk voor iedereen met een VUnet-id. Deelname is alleen mogelijk voor aangemelden via VUnet of door inschrijving door de coordinator. Vragen?: canvas@acta.nl

Blok: Introductie
Blok: Cellen en weefsels
Blok: Orgaansystemen
Blok: Moleculair biologische processen
Blok: Gezonde mond
Blok: Infectie en ontsteking
Blok: Mens en wetenschap

Lijnen

Voorbereidende Kliniek Bachelor 1e jaar CANVAS cursussen 2018-2019

Lijn: Tandheelkundige vaardigheden I, Vormingsdoelen

Bachelor Portfolio

Bachelor Portfolio 2018-2019