Bachelor 1e jaar

Blokken

Blokken Bachelor 1e jaar CANVAScursussen 2017-2018

Log in op Canvas met je VUnet-id. Bekijken van de cursus is mogelijk voor iedereen met een VUnet-id. Deelname is alleen mogelijk voor aangemelden via VUnet of door inschrijving door de coordinator. Vragen?: canvas@acta.nl

Blok: Introductie
Blok: Cellen en weefsels
Blok: Orgaansystemen
Blok: Moleculair biologische processen
Blok: Gezonde mond
Blok: Infectie en ontsteking
Blok: Mens en wetenschap

Blackboardcursussen 2016-2017 (alleen nog 'read only' in 2017-2018, gebruik het actagast account)

Blok: Introductie
Blok: Cellen en weefsels
Blok: Orgaansystemen
Blok: Moleculair biologische processen
Blok: De gezonde mond
Blok: Infectie en Ontsteking
Blok: Mens en wetenschap

Lijnen

Voorbereidende Kliniek Bachelor 1e jaar CANVAScursussen 2017-2018

Lijn: Tandheelkundige vaardigheden I, Vormingsdoelen


Voorbereidende Kliniek Bachelor 1e jaar Blackboardcursussen 2016-2017

Lijn: Tandheelkundige vaardigheden I
Voor recidivisten: Aanmelden recidivisten toetsen lijn TV1 2016-2017

Bachelor Portfolio