Bachelor 3e jaar

Blokken

Blokken Bachelor 3e jaar CANVAScursussen 2017-2018

Inloggen met je VUnet-id. Bekijken van de cursus is mogelijk voor iedereen met een VUnet-id. Deelname is alleen mogelijk voor aangemelden via VUnet of door inschrijving door de coordinator. Vragen?: canvas@acta.nl

Blok: Tandarts en Wetenschap
Blok: Wetenschappelijke Stage
Blok: Functieherstel met Bruggen
Blok: Tandarts, Patiënt en Samenleving
Blok: MTI I
Blok: Parodontitis II
Blok: Diagnostiek

Blokken Bachelor 3e jaar Blackboardcursussen 2016-2017 (Alleen nog 'read only' in 2017-2018, gebruik evt. het actagast account)

Blok: Tandarts en Wetenschap
Blok: Wetenschappelijke Stage
Blok: Functieherstel met Bruggen
Blok: Tandarts, Patiënt en Samenleving
Blok: MTI I
Blok: Parodontitis II
Blok: Diagnostiek

Bachelor Portfolio

Scripties