Bachelor 2e jaar

Blokken

Blokken Bachelor 2e jaar CANVAScursussen 2017-2018

Inloggen met je VUnet-id. Bekijken van de cursus is mogelijk voor iedereen met een VUnet-id. Deelname is alleen mogelijk voor aangemelden via VUnet of door inschrijving door de coordinator. Vragen?: canvas@acta.nl

Blok: Cariologie en de harde tandweefsels 
Blok: Endodontologie
Blok: Parodontitis
Blok: De zieke mens
Blok: Vorm en functie
Blok: Functieherstel met kronen

Blokken Bachelor 2e jaar Blackboardcursussen 2016-2017 (Alleen nog 'read only' in 2017-2018, gebruik evt. het actagast account)

Blok: Cariologie en de harde tandweefsels
Blok: Endontologie
Blok: Parodontitis
Blok: De zieke mens
Blok: Vorm en functie
Blok: Functieherstel met kronen

Lijnen

Voorbereidende Kliniek Bachelor 2e jaar CANVAScursussen 2017-2018

Lijn: Tandheelkundige preventie
Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIA, Boorlicentie
Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIA, Endotoets 
Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIA, Vormingsdoelen
Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIB, Kroontoets 1
Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIB, Kroontoets 2
Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIB, Werkbesprek. en verpl. werkstukken

Voorbereidende Kliniek Bachelor 2e jaar Blackboardcursussen 2016-2017

Lijn: Tandheelkundige preventie
Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIA, Boorlicentie
Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIA, Endotoets
Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIA, Vormingsdoelen

Lijn: Tandheelkundige vaardigheden IIB, Werkbesprek. en verpl. werkst. (2e semester)

Aanmelden Kroontoetsen Lijn TVIIB 2016-2017 voor RECIDIVISTEN
Aanmelden Lijn TVIIA Boorlicentie / Endotoetsen 2016-2017 voor RECIDIVISTEN

Blok en Lijn overstijgend vak

Bachelor Portfolio

Bachelor Portfolio (Canvascursus 2017-2018)

Bachelor Portfolio 2016-2017 (Blackboardcursus)