Bachelor 2e jaar

Blokken

Blokken Bachelor 2e jaar CANVAS cursussen 2018-2019

Inloggen met je VUnet-id. Bekijken van de cursus is mogelijk voor iedereen met een VUnet-id. Deelname is alleen mogelijk voor aangemelden via VUnet of door inschrijving door de coordinator. Vragen?: canvas@acta.nl

Blok: Cariologie en de harde tandweefsels 
Blok: Endodontologie
Blok: Parodontitis
Blok: De zieke mens
Blok: Vorm en functie
Blok: Functieherstel met kronen

Blok en Lijn overstijgend vak

Professioneel gedrag (Canvas 2018-2019)
Vrije studieruimte (Canvas 2018-2019)

Bachelor Portfolio

Bachelor Portfolio 2018-2019