Om reden van privacy geen groepsindeling op studieweb

Doelgroep: studenten, docenten en ondersteuners

15-08-2014 | 17:20

Vanuit privacyoverwegingen is besloten om de groepsindeling niet meer openbaar op studieweb te publiceren.

De groepsindeling is te raadplegen via de blackboardcursus GROEPEN EN ROOSTERS .

Voor sommige lijnen wordt een meer gedetailleerde groepsindeling op studentniveau gemaakt (bijvoorbeeld voor de lijn Stralingsbescherming, stages); deze indelingen en bijvoorbeeld ook het tentamenrooster zijn in deze cursus terug te vinden. De meeste studenten zijn intussen aangemeld voor deze cursus zodat de gegevens geraadpleegd kunnen worden.

Studenten (en docenten, ondersteunend personeel) die nog geen toegang tot deze blackboardcursus hebben kunnen een verzoek naar het Planningsbureau sturen (onder vermelding van VUNET-ID).

Sandra Verbruggen

Hoofd Planningsbureau