Bachelor

Schaakstenen

Met ingang van studiejaar 2015 – 2016 start een apart Honoursprogramma Bachelor en een apart Honoursprogramma Master. Hiermee vervalt het Honoursprogramma dat van de Bachelor doorliep tot in het eerste masterjaar. Het Honoursprogramma Bachelor rond je voortaan aan het eind van de Bachelor af. Over de invulling van dit programma volgt voor het tweede semester nadere informatie.

Zit je al in het Honoursprogramma, dan krijg je een overgangsregeling gebaseerd op je voortgang binnen het Honoursprogramma. Hierover ontvang je  te zijner tijd meer informatie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben je op zoek naar meer uitdaging tijdens je studie tandheelkunde; naar meer verdieping en verbreding? En wil je de mogelijkheid krijgen je verder te ontwikkelen? Geef je dan op voor het Honoursprogramma van ACTA: een extra onderwijsprogramma naast het reguliere Bachelor- en Masterprogramma.

Het programma is speciaal bedoeld voor excellente en gemotiveerde studenten en biedt extra uitdagingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.

Omschrijving van het blok
Vanuit verschillende afdelingen binnen ACTA verzorgen docenten een bijdrage aan het Honoursprogramma. Dat omvat o.a. theoretisch onderwijs en 2 (meestal klinische) stages en een door jou persoonlijk in te vullen stage. Daarnaast volg je een door jezelf te bepalen onderdeel van het faculteitsoverschrijdend honoursonderwijs bij de UvA of de VU.

Selectie
Je wordt aan het eind van het 1e jaar van de bacheloropleiding geselecteerd op basis van studievoortgang en motivatie; zo kun je gelijk bij de start van het 2e jaar beginnen met het Honoursprogramma. Het programma duurt daarna in principe 3 jaar.

Gevraagde competenties (op niveau C)

  • Mondeling en schriftelijk kunnen communiceren;
  • De grenzen van eigen kennen en kunnen weten;
  • Wetenschappelijke inzichten kunnen bijhouden m.b.t. alle aspecten van de mondzorg (levenslang leren);
  • Wetenschappelijke literatuur en andere informatiebronnen - volgens de principes van evidencebased dentistry - kunnen evalueren voor het nemen van beslissingen rond tandheelkundige problemen;
  • De principes van wetenschappelijk redeneren kunnen toepassen in de besluitvorming rond de te verlenen mondzorg;
  • de uitkomsten van patiëntenbehandeling analyseren en de behandelingsopties verbeteren.

Onderwijsvormen
Werkgroep, (begeleide) zelfstudie en stage

Omvang van het programma
Het totale blok duurt 480 uur. Dat betekent - in zowel het 2e en 3e jaar van de Bacheloropleiding en het 1e jaar van de Masteropleiding - een extra belasting van ca. 4 uur per week.

Studiepunten
Voor het doorlopen van het totale programma ontvang je 18 studiepunten, verdeeld over 3 jaar. Deze studiepunten tellen niet mee voor het reguliere Onderwijs- en Examenprogramma van de Bachelor- en Masteropleiding. Je ontvangt daarentegen een apart Honourscertificaat.

Toetsing
Je ontvangt een ACTA Honourscertificaat wanneer je:

  • Het 2e en 3e jaar van de Bachelor en het 1e jaar van de Master in drie jaar haalt;
  • Het Honoursprogramma in 3 jaar haalt en actieve participatie vertoont (actieve participatie aan het programma wordt getoetst a.d.h.v. verslagen, presentaties en/of toetsen);
  • Een voldoende resultaat behaalt voor verslagen, presentaties en toetsen.

Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een uitzondering op deze regel.

Voor meer informatie kun je terecht bij
Dr. R.C. Gorter en Dr. T.J.M. van Steenbergen
Coördinatoren honoursprogramma
e-mail: honoursprogramma@acta.nl