Honoursprogamma's

Ben je op zoek naar meer uitdaging tijdens je studie tandheelkunde; naar meer verdieping en verbreding? En wil je de mogelijkheid krijgen je verder te ontwikkelen? Geef je dan op voor een Honoursprogramma van ACTA: een extra onderwijsprogramma naast het reguliere Bachelor- en Masterprogramma. Het programma is bedoeld voor excellente en gemotiveerde studenten en biedt extra uitdagingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.

Overgang naar gescheiden Honoursprogramma voor de Bachelor en de Master
Met ingang van studiejaar 2015 – 2016 start een apart Honoursprogramma Bachelor en een apart Honoursprogramma Master. Hiermee vervalt het Honoursprogramma dat van de Bachelor doorliep tot in het eerste masterjaar. Het Honoursprogramma Bachelor rond je voortaan aan het eind van de Bachelor af.
Zit je al in het Honoursprogramma, dan krijg je een overgangsregeling gebaseerd op je voortgang binnen het Honoursprogramma. Hierover ontvang je  te zijner tijd meer informatie.

Honoursprogramma Bachelor
Over de invulling van dit programma volgt voor het tweede semester nadere informatie.

Honoursprogramma Master
In dit 3-jarige honoursprogramma kun je je verder verdiepen in een wetenschapsgebied naar keuze, natuurlijk goed begeleid door een senioronderzoeker. Je zal in samenwerking met je begeleider een onderzoeksproject starten, inrichten, en uitvoeren. Het programma moet minimaal één wetenschappelijke publicatie opleveren. Daarnaast behaal je tenminste 30ECTS punten in wetenschappelijke scholing. Het voordeel hiervan is dat je vervolgens een verkorte PhD opleiding kunt volgen na de afronding van je studie tandheelkunde. Lees meer.