Master 3e jaar

Blokken

Blokken Master 3e jaar CANVAScursussen 2017-2018

Log in met je VUnet-id. Bekijken van de cursus is mogelijk voor iedereen met een VUnet-id. Deelname is alleen mogelijk voor aangemelden via VUnet of door inschrijving door de coordinator. Vragen?: canvas@acta.nl

Blok: Ziekenhuisstage
Blok: Klinische profielen
Blok: Wetenschappelijke verdieping

Blokken Master 3e jaar Blackboardcursussen 2016-2017 ('read only' in 2017-2018, gebruik evt. het actagast account)

Blok: Ziekenhuisstage
Blok: Klinische profielen
Blok: Wetenschappelijke verdieping

Lijnen

Lijnen Master 3e jaar CANVAScursussen 2017-2018

Lijn: Academische groepspraktijk
Lijn: Stralingsbescherming


Lijnen Master 3e jaar Blackboardcursussen 2016-2017 ('read only' 2017-2018)

Lijn: Academische groepspraktijk
Lijn: Stralingsbescherming

Data Judicia en buluitreikingen

Scripties