Master 3e jaar

Blokken

Blokken Master 3e jaar CANVAS cursussen 2018-2019

Log in met je VUnet-id. Bekijken van de cursus is mogelijk voor iedereen met een VUnet-id. Deelname is alleen mogelijk voor aangemelden via VUnet of door inschrijving door de coordinator. Vragen?: canvas@acta.nl

Blok: Ziekenhuisstage
Blok: Klinische profielen
Blok: Wetenschappelijke verdieping

Lijnen

Lijnen Master 3e jaar CANVAS cursussen 2018-2019

Lijn: Academische groepspraktijk
Lijn: Stralingsbescherming

Data Judicia en buluitreikingen

Scripties