Master 2e jaar

Blokken

Blokken Master 2e jaar CANVAS cursussen 2018-2019

Inloggen met je VUnet-id. Bekijken van de cursus is mogelijk voor iedereen met een VUnet-id. Deelname is alleen mogelijk voor aangemelden via VUnet of door inschrijving door de coordinator. Vragen?: canvas@acta.nl

Blok: Voorbereiding wetenschappelijke scholing

Eindpresentaties (EBK)