Studenten
De ervaringen van de studenten op de Simodont Dental Trainer lopen uiteen. De mogelijkheid tot het herhaaldelijk oefenen, waarbij elementen onbeperkt beschikbaar zijn, wordt als positief ervaren. Ook het feit dat de student alleen een 3D bril nodig heeft om aan het werk te kunnen gaan, maakt het werken op de Simodont Dental Trainer efficiënt en overzichtelijk. De mogelijkheid tot het beantwoorden en bespreken van vragen bij een casus zet de student aan om kennis te activeren en koppelt daardoor de theorie aan de praktijk.

Het apparaat bevindt zich technisch gezien nog in de ontwikkelfase met het gevolg dat voortdurend updates en verbeteringen worden doorgevoerd om de inzet, toepasbaarheid en tevredenheid te vergroten. Soms heeft dit voordelen voor studenten omdat technische problemen bij een volgend gebruik zijn opgelost, soms ook komen er na een update nieuwe technische onvolkomenheden naar voren.

Tandartsdocenten 
Tandartsdocenten van ACTA hebben kennis gemaakt met Simodont Dental Trainer in verschillende fasen van de ontwikkeling. De input van tandartsdocenten is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de Simodont. De Simodont Dental Trainer biedt de docent nieuwe mogelijkheden om studenten feedback te geven op hun oefeningen, zowel op het proces alsook op het resultaat.