Essentie

Oefenen
Simodont is een 'dental trainer’ van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Studenten trainen op Simodont hun manuele vaardigheden in een realistische virtuele wereld en krijgen daarbij feedback op hun beslissingen en vaardigheden. Simodont Dental Trainer verandert voor studenten de wijze van leren en het eigen maken van competenties. 

Werking
De Simodont Dental Trainer bestaat uit een klein projectiescherm, dat zich bevindt op de plek waar normaliter de patiënt ligt; hierop wordt een beeld van de mond en het gebit geprojecteerd. Omdat de gebruiker een stereobril draagt, krijgen de beelden diepte. Onder het scherm zit een handvat van een boor. Met deze boor kan in de virtuele wereld het geprojecteerde gebit worden behandeld.
Als het virtuele instrument een virtuele tand of kies raakt, dan voelt de student deze ook echt. Dat is het unieke van de Simodont Dental Trainer, het gaat om een virtueel gebit maar voelt aan als een echt gebit als je het met een instrument aanraakt. Als in glazuur wordt geboord, dan voelt dit harder aan dan carieus weefsel.

Simulator en courseware
Bij het Simodontproject gaat het niet alleen om het ontwikkelen van een simulator waar een student virtueel op een tand kan boren. De expertise van ACTA wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een complete leeromgeving: de virtuele kliniek.

De workflow in de Simodont Dental Trainer volgt de behandelstappen zoals die ook in de werkelijkheid gelden. De student moet de problemen in de simulator behandelen, hierbij rekening houdend met de patiënt. De student start met de courseware, krijgt een probleem aangeboden, stelt een behandelplan op, kiest vervolgens virtueel zijn instrumenten en gaat dan pas behandelen in de simulator.

Ook is het mogelijk om kennis te activeren bij de studenten die werken op de Simodont Dental Trainer. Tijdens het doorlopen van de patiëntencasus krijgen de studenten vragen aangeboden, waarbij ze ook feedback krijgen op hun gekozen antwoorden.