Simodont Dental Trainer

Topbanner OLP - Simodont

Studenten tandheelkunde oefenen de vaardigheden die zij nodig hebben om patiënten te behandelen op fantoomhoofden in de prekliniek. Het boren in plastic tanden en kiezen is echter verre van realistisch. Vanuit ACTA wordt al enkele jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een virtuele leeromgeving voor het aanleren van vaardigheden en ontwikkelen van competenties, de Moog Simodont Dental Trainer.

Samen met Moog, expert in de ontwikkeling van onderdelen van vliegtuigsimulatoren waarbij krachtenterugkoppeling een grote rol speelt, wordt het apparaat stap voor stap ontwikkeld. In de Simodont Dental Trainer behandelt de student (patiënten met) gaatjes in tanden en kiezen en kan ook kroonomslijpingen oefenen.

Aanleiding
De Simodont Dental Trainer is ontwikkeld om de mogelijkheden voor studenten zich voor te bereiden op de patiëntenbehandeling te verbeteren en uit te breiden. Nu oefenen studenten op plastic tanden. Daar zitten geen tandheelkundige problemen in. ACTA wil studenten aanleren altijd vanuit zorg voor een patiënt te denken en te handelen, waarbij pathologie in en afwijkingen aan de virtuele tanden en kiezen een realistische probleemoplossing vragen. Bij de fantoomhoofden zijn de tanden en kiezen van plastic, de gebruikte instrumenten zijn net als in de kliniek. Door naast plastic tanden ook een leeromgeving te bieden waarin “echte tanden” worden behandeld met virtuele instrumenten is de overstap naar het behandelen van een echte patiënt kleiner. Uiteindelijk zal de student in de Simodont Dental Trainer een wachtkamer met patiënten aangeboden krijgen die door de student worden behandeld voordat en ook terwijl zij dergelijke patiënten op de kliniek behandelen.

Verhuizing
In 2010 is ACTA naar een hoofdlocatie op het VU-terrein verhuisd, naast het VUmc in Amsterdam. Deze locatie ligt aan de Zuidas. In de nieuwbouw gebruikt ACTA 50 Simodont Dental Trainers.