BKO certificering

Wat is de Basiskwalificatie Onderwijs?

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een landelijk erkend onderwijscertificaat dat docenten de gelegenheid biedt om te reflecteren op het eigen onderwijs, te groeien in hun ontwikkeling als docent en om reeds aanwezige competenties zichtbaar te maken en erkend te krijgen. De BKO komt voort uit een breed gedragen initiatief om als universiteiten meer te investeren in de kwaliteit van het onderwijs, en is een instrument om de aandacht voor en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Landelijke erkenning
Bij de meeste Nederlandse universiteiten is de Basiskwalificatie Onderwijs inmiddels ingevoerd, of is men hiermee bezig. Elke universiteit vult het professionaliseringstraject voor docenten op eigen wijze in. Met de Basiskwalificatie Onderwijs leveren universiteiten een bewijs van bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. De universiteiten erkennen elkaars BKO-programma's en hanteren de kwalificatie als basis voor onderlinge uitwisseling van docenten.

ACTA docenten kunnen hiervoor terecht bij de VU. Of kijk direct op de pagina BKO Opleiding.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie?

De BKO is voor iedereen die onderwijs geeft aan groepen studenten en studenten begeleidt aan de universiteit (kortom alle theorie-docenten).

Voor tandartsdocenten is er een alternatief opleidingstraject dat in de zomer plaatsvindt. Deze docenten krijgen naar aanleiding van dit traject een deelcertificaat BKO.

Hier vindt u het ACTA competentieprofiel.

Alies Zijlstra en Rachna in ‘t Veld begeleiden het BKO-traject binnen ACTA.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst dan kunt u een e-mail sturen naar:

A.Zijlstra@acta.nl of R.it.Veld@acta.nl.