Canvas informatie

Vanaf september 2017 wordt Blackboard VU-breed vervangen door het nieuwe leermanagementsysteem (LMS) Canvas. Met Canvas kunnen we een sterke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs dat we verzorgen voor onze studenten. Op dit moment wordt er hard gewerkt om Canvas technisch goed neer te zetten en te koppelen met andere VU-systemen. Zodra dit gereed is kan Canvas in gebruik worden genomen en kan worden gestart met inrichten van het onderwijs. Uiteraard wordt u hierbij actief ondersteund en geadviseerd.

Het project (DLO21) dat Canvas op de VU realiseert heeft een doorlooptijd van twee jaar. In het jaar 2017 ligt de focus voornamelijk op het opleiden van docenten in het effectief gebruik van de (basis)functionaliteiten van Canvas. Echter, er is alle ruimte om Canvas op een meer innovatieve wijze te gebruiken. In het jaar 2018 verschuift de focus meer richting de didactische verrijking en het beter benutten van de didactische mogelijkheden van Canvas. 

Binnen ACTA is een Facultair Canvasteam samengesteld om dit project te begeleiden en te ondersteunen. Dit Canvasteam bestaat uit een Canvascoördinator (Diana Razab Sekh) en een aantal opleiders (ICTO-medewerkers van ACTA). Het Facultaire Canvasteam verzorgt de organisatie en communicatie rondom de implementatie van Canvas en de training van docenten in het gebruik van Canvas op hun faculteiten. 

Door de gebruikersvriendelijkheid waarop het systeem is geselecteerd is de verwachting dat studenten intuïtief met het systeem kunnen werken. Verder zijn er op helppagina van Canvas online filmpjes en handleidingen beschikbaar.

In het project wordt samen met studenten verder nagedacht over de invulling van ondersteuning aan studenten.

Nieuwsberichten worden verspreid via de reguliere ACTA-kanalen: ACTAnet en ACTA Info.