Copyright en aanverwante zaken

Inleiding

Onderstaand wordt een aantal onderwerpen behandeld betrekking hebbende op Copyright en aanverwante zaken. Steeds wordt een hoofdstuk kort samengevat, waarna u kunt kiezen voor een nadere uitleg van het onderwerp. Dit is gedaan via kennisclips. In zo'n kennisclip wordt de materie door een deskundige besproken.

De betrokken deskundigen zijn: Wilma Mossink & Sylvia Moes

1 Gebruik van bronnen binnen weblectures

- Hoe weet u welk materiaal beschermd is voor hergebruik?
- Wat valt onder het citaatrecht?
- Wat is toegestaan als het gaat om verwijzingen naar andere bronnen op het web via hyperlinks?
- Voorbeelden van licentievormen en een tip om deze te vinden
- bekijk kennisclip 1

2 Gebruik van filmfragmenten en stukjes muziek in weblectures

- Wat is toegestaan?
- Welke uitzonderingen zijn er?
- Wat valt in deze situatie binnen citaatrecht en wat moet u regelen?
- Wat is absoluut niet toegestaan?
- Welke andere mogelijkheden zijn er voor docenten binnen onderwijsinstellingen voor hergebruik van audio, zonder specifieke verzoek om toestemming?
- Hoe zit dat met materiaal dat afkomstig is vanuit de Academialicentie?
- Bekijk kennisclip 2

3 Gebruik van zelfgemaakte foto’s binnen weblectures

- Wat is toegestaan onder het verveelvoudigingsrecht en openbaarmakingsrecht?
- Wie is rechthebbende van dit materiaal, de docent of de instelling?
- Wat is het verschil tussen universiteiten en hogescholen?
- Hoe lang is auteursrechterlijk werk beschermd?
- Hoe zit dat met foto’s die u maakt in een museum of gallerie?
- bekijk kennisclip 3

4 Het kopiëren van afbeeldingen vanuit boeken

- De readerregeling, wat is dat?
- Wat is toegestaan en onder welke voorwaarden?
- Bekijk kennisclip 4

5 Gebruik van studentenmateriaal binnen een weblecture?

- Wie is eigenaar, student of instelling?
- Voorbeeld: studenten die afstuderen in bijvoorbeeld muzikale opleidingen
- Welke onderdelen komen hierbij aan de orde?
- Wie moet u allemaal toestemming vragen?
- Hoe kunt u toestemming regelen?
- Bekijk kennisclip 5

6 Gastsprekers in weblectures

- Waar ligt het auteursrecht?
- Wat voor soorten portretrecht zijn er in deze te onderscheiden?
- Waar moet u wel en geen toestemming voor vragen?
- Wat is toegestaan in geval van hergebruik van deze content?
- Wat moet u hiervoor regelen en hoe zou u dat kunnen doen?
- Bekijk kennisclip 6

7 TIP eenvoudig regelen van toestemming in geval er een grote groep mensen aanwezig is bij opnamen

- Hoe moet je toestemming krijgen van mensen in het geval er opnames worden gemaakt, waar zij misschien ook op kunnen komen te staan?
- Bekijk kennisclip 7

8 Opnames van studenten voor bijvoorbeeld peerreflectie en portfolio

- Waar moet u toestemming voor vragen?
- Waar rust auteursrecht op?
- Tips voor het maken van toestemmingsformulieren
- Bekijk kennisclip 8

9 Beschikbaar stellen van weblectures op de webomgeving

- Voorwaarden voor hergebruik
- Aansprakelijkheden die kunnen gelden voor instellingen
- Wat moet u als instelling regelen inzake klachtenprocedures?
- Bekijk kennisclip 9

10 Wat moet u allemaal regelen bij producties van audiovisuele materialen?

- Het regelen van rechten via de AV-contractentool
- Bekijk kennisclip 10

alle clips

playlist copyright