Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Bij ACTA starten jaarlijks verschillende medisch-wetenschappelijke onderzoeken waarvoor vrijwilligers nodig zijn. U kunt zich u hiervoor altijd opgeven of meer informatie vragen. Deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. U beslist dus zelf of u mee wilt doen aan een onderzoek. Ook heeft u altijd de mogelijkheid uw toestemming weer in te trekken.

Onderzoek
Aanmelding
TIGRIS
gesloten
PROM-STUDIE
open voor vervolgonderzoek in 2020

Informatie over het onderzoek

U krijgt van de onderzoeker/behandelaar informatie over:

  • de aard en het doel van het onderzoek;
  • de voor- en nadelen van deelname;
  • de eventuele risico's.

Daarnaast kunt u tijdens een gesprek al uw vragen over het onderzoek stellen aan de onderzoeker/behandelaar. Deze beantwoordt uw vragen naar vermogen. In aanvulling op het gesprek met de onderzoeker/behandelaar krijgt u altijd uitleg over het onderzoek in de vorm van een informatiebrief. Hierin is alle relevante informatie over het onderzoek samengevat.

Het is belangrijk dat u de informatie nog eens in alle rust doorneemt. Als u naar uw idee voldoende geïnformeerd bent, beslist u of u meedoet aan het onderzoek. Besluit u mee te doen, dan vraagt de behandelaar/onderzoeker u om het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Derden

Het kan voorkomen dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek buiten ACTA. Deze medische gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm aan derden verstrekt.